Στόχοι SISTRON

/
Στόχοι SISTRON

Ο γενικός σκοπός του Κέντρου Έρευνας και Κατασκευής Αρχαίου Ελληνικού και Παραδοσιακού Παιχνιδιού SISTRON συνίσταται  στην έρευνα, μελέτη και κατασκευή, πάνω σε θέματα που αφορούν το Αρχαίο Ελληνικό και το Παραδοσιακό Παιχνίδι και στην συμβολή για την ανάδειξη των κοινωνικών και παιδαγωγικών προεκτάσεων του ελληνικού παιχνιδιού, είτε αυτοτελώς, είτε μέσα από το συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό.

Περαιτέρω, σκοπός του SISTRON είναι η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τον Αρχαίο και Νεοελληνικό Πολιτισμό και Τέχνη, ο εμπλουτισμός των συλλογών του Κέντρου καθώς και η ενίσχυση της έρευνας στον τομέα του Αρχαίου και Νεοελληνικού Παιχνιδιού στα πλαίσια του Άυλου Πολιτισμού και της Τέχνης.

Ειδικότεροι στόχοι του SISTRON αποτελούν η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης του ατόμου, μια και το παιχνίδι αποτελεί ένα φυσικό μέσο με το οποίο το άτομο μαθαίνει αποδεκτούς τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης κι επίσης η παιδαγωγική παρέμβαση που βασίζεται στο παιχνίδι ως ένα πρόγραμμα ένταξης που ενσωματώνει στρατηγικές παρέμβασης για να ενισχύσει αναπτυξιακές διαδικασίες και να αυξήσει λειτουργικές δεξιότητες στον γνωστικό τομέα, στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα, στον τομέα επικοινωνίας και γλώσσας και στον οπτικοκινητικό τομέα. Παράλληλα, ανήκουν στους στόχους του Κέντρου τόσο η ενίσχυση της παιδαγωγικής διάστασης και της πρόσβασης στην γνώση και  την εκπαίδευση, όσο και η εκπόνηση προγραμμάτων με βάση το παιχνίδι για την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τον πολιτισμό, το ευ αγωνίζεσθαι και τον εθελοντισμό.

Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου της Ελλάδας, η ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων που σχετίζονται με το παιχνίδι, η ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού και η δημιουργία και υποστήριξη χώρων πολιτισμού για το παιχνίδι, αποτελούν παρομοίως στόχους του SISTRON.  Το ίδιο κι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που προκύπτει από την ερασιτεχνική πνευματική δημιουργία κι η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού με την δημιουργία ομάδων τουριστών με σκοπό την γνωριμία και την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού μέσα από ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές με σημείο αναφοράς τα παιχνίδια κάθε τόπου, εποχής, και περίστασης κι η δημιουργία θεματικών πάρκων σε συνάρτηση με την ιστορία και την παράδοση για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού αποτελούν περαιτέρω στόχο του SISTRON.

Η υλοποίηση των στόχων του Κέντρου  επιδιώκεται μέσα από την εκπόνηση κάθε είδους επιστημονικών μελετών κι έρευνας σχετικής με το παιχνίδι καθώς και μέσω της ανάληψης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, της οργάνωσης μελετητικών – ερευνητικών ομάδων, αποστολών και δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της  οργάνωσης  και συμμετοχής σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις και δράσεις πεδίου.

Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, η παραγωγή και διάθεση έντυπου καθώς κι ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού όπως εφημερίδες, περιοδικά, news letters, ιστοσελίδες, διαδικτυακό ραδιόφωνο, διαδικτυακή τηλεόραση (WebTV) κτλ. ανήκουν επίσης στις επιδιωκόμενες πρακτικές προς επίτευξη των στόχων του SISTRON.  Επιδιώκεται επίσης η  δημιουργία στο διαδίκτυο θεματικής πύλης-ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων-ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ψηφιοποίηση πολιτιστικού, επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου καθώς και η  δημιουργία φόρουμ.

Η πραγματοποίηση εκθέσεων εικαστικών  φωτογραφίας και βιντεοσκοπήσεων αναφορικά με το παιχνίδι  κι η δημιουργία χώρων πολιτισμού και δημιουργικής απασχόλησης αποτελούν αναγκαίο μέσο για την δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την  σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με Ο.Τ.Α, Περιφέρεια, Κρατικές Υπηρεσίες, άλλους φορείς, Μ.Κ.Ο, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, εθελοντές κτλ. για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων.

Με την ενίσχυση ενεργειών και προσπαθειών για την περισυλλογή έργων παιχνιδιού ελληνικής τέχνης ή απόκτησης έργων τέχνης κάθε εποχής που είναι συμβατά με το χαρακτήρα του Κέντρου Έρευνας και Κατασκευής Αρχαίου Ελληνικού και Παραδοσιακού παιχνιδιού, επιδιώκεται η συνεργασία και επικοινωνία με συλλόγους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό που έχουν παρόμοιους σκοπούς. Έτσι αναζητάται η συνεργασία κρατικών και ιδιωτικών φορέων Ν.Π.Δ.Δ., ατόμων μεμονωμένων και καλλιτεχνικών οργανισμών για την ανάδειξη και προώθηση του έργου που επιτελεί το Κέντρο Έρευνας και Κατασκευής Αρχαίου Ελληνικού και Παραδοσιακού παιχνιδιού, όπως αποτελεί η ενίσχυση των επιστημονικών – εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου.

Start typing and press Enter to search

Καλάθι Αγορών

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.